Co dělat v případě pojistné události

Životní pojištění

Kontaktujte svého poradce, který Vám poradí, jak pojistnou událost řešit. Pomůže Vám vyplnit formuláře, které jsou pro nahlášení pojistné události nezbytné. Pojišťovna bude zkoumat jak dlouho pojistná událost trvala. Proto si připravte kopie zdravotnických dokumentů z průběhu léčení (např. lékařské zprávy, propouštěcí zprávu z nemocnice, doklad o ukončení pracovní neschopnosti, apod.). Jsou nesmírně důležité pro hladký průběh šetření. Ve většině případů musí hlášení pojistné události vyplnit také lékař.

Pojištění vozidel

Kontaktujte svého poradce, který Vám sdělí telefonní číslo na pojišťovnu.

Jste poškozený/á? Zavolejte na pojišťovnu viníka nehody a nahlaste škodu. Na lince Vám doporučí některý ze smluvních servisů, kde si můžete nechat opravit svůj vůz a poradí Vám další kroky, které je nutné učinit. Máte pojištěnou přímou likvidaci? Zavolejte na svojí pojišťovnu, nahlaste škodu a už se o nic nestarejte. Pojišťovna vše vyřídí za Vás.

Jste viník? Ohlaste pojistnou událost na své pojišťovně, aby mohla poškozenému vyplatit pojistné plnění.

Pojištění majetku

Kontaktujte svého poradce, který Vám sdělí telefonní číslo na pojišťovnu. Zavolejte na linku pojišťovny a pojistnou událost nahlaste operátorce. Ta Vám vysvětlí další postup a pošle Vám likvidátora.